தமிழ்நாடுஅரசு
Government of Tamil Nadu
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத்திட்டம்
Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme
Chief minister’s comprehensive health insurance scheme Beneficiary - Electronic Health Record /
பயனாளியின் குறைந்தபட்ச மின்னணு மருத்துவ பதிவேடுகள்
Enter your Smart Card URN Number /
தயவு செய்து உங்கள் தனிப்பட்ட அடையாள எண்ணை பதிவு செய்யுங்கள்
Enter your Mobile Number/
தயவு செய்து உங்கள் கைப்பேசி எண்ணை பதிவு செய்யுங்கள்
Enter Captcha Image
Enter your OTP Number